Geheimhouding

Uw gegevens worden vertrouwelijk en met geheimhouding behandeld. Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft en tot ten hoogste het bedrag dat uitbetaald wordt.

Alle rechten voorbehouden.

Deze website is ontwikkeld door: Ontdek CMS