Voornaamswijziging

Wilt u uw voornaam laten wijzigen, dan moet u een verzoekschrift tot voornaamswijziging indienen bij de rechtbank. Voor deze procedure bent u verplicht een advocaat in te schakelen. Bij minderjarigen moet de wettelijke vertegenwoordiger het verzoek indienen. Dit is een van de ouders of de voogd.

Kosten voornaamswijziging

Voor het indienen van een verzoek voor het wijzigen van uw voornaam betaalt u kosten voor de advocaat. Ook moet u griffierecht betalen, een bijdrage in de kosten voor de rechtspraak. Als u de kosten voor uw advocaat niet helemaal kunt betalen, kunt u in een aantal gevallen in aanmerking komen voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand.

Toewijzing verzoek voornaam wijzigen

Als de rechter met uw verzoek instemt, geeft de rechtbank dit door aan de burgerlijke stand. Uw geboorteakte wordt aangepast en uw nieuwe voornaam wordt in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) doorgevoerd. De wijziging van uw voornaam wordt automatisch doorgegeven aan bepaalde overheidsinstanties die zijn aangesloten op de GBA. Aan andere instanties moet u zelf doorgeven dat uw voornaam is gewijzigd. Bij uw gemeente kunt u navragen welke instanties de wijziging automatisch ontvangen. Verder moet u zelf actie ondernemen om bijvoorbeeld uw paspoort, rijbewijs en schooldiploma's te laten vervangen.

Afwijzing verzoek voornaam wijzigen

Wijst de rechter uw verzoek af, dan kan De Loos & Schrijver Advocaten voor u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Het gerechtshof bekijkt uw verzoek opnieuw en neemt daarna een beslissing. Bent u het ook niet eens met de beslissing van het gerechtshof, dan kan De Loos & Schrijver Advocaten voor u beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad. 

 

Deze website is ontwikkeld door: Ontdek CMS