Personen- en familierecht

Te denken valt aan: huwelijk, huwelijkse voorwaarden, ontbinding van het huwelijk, afstamming, vaderschaps acties, minderjarigen, gezag over minderjarige kinderen, curatele, onder bewindstelling, (wijziging) alimentatie, ondertoezichtstelling en ontheffing uit het ouderlijk gezag, omgangsregeling, stalken, straatverbod, naamswijziging.

Deze website is ontwikkeld door: Ontdek CMS