Migratie- en immigratierecht

Advies en/of rechtsbijstand in reguliere verblijfsprocedures van diverse aard, zoals gezinsvorming, gezinshereniging, tewerkstellings-vergunningen, verblijf met als doel studie, visa en uitzettings-procedures en asielprocedures. Ook ondernemers of sportverenigingen die graag willen bemiddelen in de verkrijging van een verblijfsvergunning voor een beoogde werknemer of sporter, adviseren wij gaarne.

Deze website is ontwikkeld door: Ontdek CMS