Burgerlijk recht

Voor alle aspecten van het vennootschaps-, verbintenissen- en goederenrecht kunt u bij ons kantoor terecht. Wij kunnen u bijvoorbeeld juridisch adviseren bij overnames en bedrijfsopvolgingen en de financiering daarvan. Wij staan u ook gaarne bij als u reorganiseert. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan juridische splitsing, solvente ontbinding en/of activa/passiva transacties. Ook zijn wij u graag behulpzaam bij het doorlichten of opstellen van (standaard) contracten die u in uw bedrijf gebruikt of wilt gaan gebruiken. Wij hebben contacten met internationale advocatenkantoren en kunnen u ook behulpzaam zijn bij de juridische advisering ten aanzien van uw grensoverschrijdende activiteiten.

Deze website is ontwikkeld door: Ontdek CMS