Ziekte en re-integratie

Werknemer

Hoe lang heeft u, als werknemer, recht op doorbetaling als u ziek bent? Hoe verloopt een reïntegratie traject volgens de Wet Poortwachter? Hoe zit het met vakantie en ziek zijn? Voor de antwoorden op deze en andere kunt u bij De Loos & Schrijver Advocaten terecht. 

Werkgever

Voorts bestaat er veel onduidelijkheid over hoe de werkgever dient te handelen bij ziekte van werknemers. En deze onzekerheid kost vaak geld. Wat mag en wat moet bij ziekte en reïntegratie? 

Vragen die spelen zijn bijvoorbeeld:

  • Wat zijn mijn mogelijkheden om in te grijpen als een werknemer verzuimt?
  • Welke risico's loop ik wanneer u een werknemer in dienst neem met een arbeidsongeschiktheidsverleden?
  • Als uw werknemer ziek is, wat zijn dan uw verplichtingen?
  • Hoever strekt uw reïntegratieplicht?
  • Welke functies of welke werkzaamheden moet een arbeidsongeschikte werknemer tijdelijk accepteren en welke mag hij weigeren?
  • Wat als een arbeidsconflict leidt tot zogenaamde situationele arbeidsongeschiktheid?
  • Hoe kunt u een arbeidsongeschikte werknemer ontslaan?

De verplichtingen die u heeft als werkgever zijn groot, en de consequenties als u deze niet nakomt zijn nog groter.

Deze website is ontwikkeld door: Ontdek CMS