Loonvorderingen

Als uw werkgever uw loon niet (meer) betaalt of het blijkt dat u jarenlang minder heeft verdiend dan dat u, bijvoorbeeld op grond van de wet, arbeidsovereenkomst of CAO had moeten verdienen, kunt u een loonvordering instellen.

Dit kan ook indien u te weinig ziekengeld ontvangt of wanneer uw werkgever ten onrechte uw loon stopt omdat u uw re├»ntegratieverplichtingen niet zou nakomen. Tot het loon kunnen ook behoren niet genoten vakantiedagen, ziekengeld, vakantiegeld, een bonus, winstuitkering en een dertiende maand. 

Deze website is ontwikkeld door: Ontdek CMS