Bedrijfsreglementen en CAO

Het bedrijfsreglement en de CAO zijn vormen van (collectieve) arbeidsvoorwaarden. Bij het afsluiten van een CAO of vaststellen van een bedrijfsreglement staat De Loos & Schrijver Advocaten u als werkgever, of als werknemers bij.

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. De totstandkoming van een CAO (collectieve arbeidsovereenkomst ) vindt plaats door een of meer werkgevers, een of meer werkgeversorganisaties of door het sluiten van een akkoord met de vakbond.

Een bedrijfsreglement wordt doorgaans vastgesteld na overleg met de ondernemingsraad. Het is al bijna wettelijk verplicht om een aantal zaken te regelen. En daarvoor leent een bedrijfsreglement zich prima.

Neem voor meer informatie over CAO en bedrijfsreglement contact op met De Loos & Schrijver Advocaten.

Deze website is ontwikkeld door: Ontdek CMS