Arbeidsovereenkomsten

Een arbeidsovereenkomst kan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd worden overeengekomen.

Van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is sprake als bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst het moment van eindigen reeds vaststaat.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt in principe van rechtswege, wanneer de termijn waarvoor zij is aangegaan, is verstreken.

Men kan een arbeidsovereenkomst aangaan voor onbepaalde tijd. Dit wordt ook wel een vast contract of een vast dienstverband genoemd. In de arbeidsovereenkomst is dan niet bepaald wanneer deze eindigt

De oproepovereenkomst is niet in de wet geregeld. De oproepovereenkomst staat ook wel bekend als nul urencontract, invalcontract of hulpcontract. Er bestaan twee soorten oproepovereenkomsten: de voorovereenkomst en de arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht.

De Loos & Schrijver Advocaten adviseert u graag over het aangaan of beĆ«indigen van een arbeidsovereenkomst. 

Deze website is ontwikkeld door: Ontdek CMS