Strafrecht

Heeft u een dagvaarding ontvangen of anderszins contact met Justitie?

Maak dan een afspraak om u juridisch bij te laten staan door een in strafrecht gespecialiseerde advocaat.

(Internet-) Echtscheiding

Indien u een echtscheiding overweegt en u bent het op alle punten met elkaar eens dan kunt u gebruik maken van een echtscheiding via de internet methode. 

U kunt de formulieren zelf invullen en samen met de benodigde documenten aan ons op sturen.

Als u het niet met elkaar eens bent of als er complexe omstandig heden zijn, adviseren wij u een afspraak met ons te maken.

Op zoek naar een advocaat?

U kunt bij De Loos & Schrijver Advocaten terecht voor breed uiteenlopende rechtsgebieden.  Wij bieden kwalitatief goede en betaalbare rechtshulp aan particulieren, instellingen en bedrijven.

Kosten

U kunt zowel op betalende als op rechtsbijstand gefinancierde basis bij ons terecht.

Alle opdrachten worden aanvaard (en uitgevoerd) overeenkomstig onze algemene voorwaarden, welke zijn gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank Den Haag op
15 april 2013 onder nummer 26/2013. Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft en tot ten hoogste het bedrag dat uitbetaald wordt.
CARDEC registratie/toetsing.

Wist u dat?

Wij U ook ten dienste kunnen zijn in de volgende talen:

  Engels
  Frans
  Duits 

Wij telefonisch bereikbaar zijn van maandag t/m vrijdag van:
09.00 tot 12.00 uur en 14.00 tot 17.00 uur.

Wij per email bereikbaar zijn op info@deloos-schrijver.nl.

Deze website is ontwikkeld door: Ontdek CMS