Financiering

Cardec: hét portaal voor Advocaten, Notarissen, Accountants & Belastingadviseurs
Cardec: geeft toegang tot financiële producten/diensten mét daarnaast een Databank per beroepsgroep

Cardec is echter niet alleen een site voor deze beroepsgroepen, maar ook voor de rechtzoekende !
Deze kan immers de advocaat verzoeken zich aan te sluiten bij Cardec zodat deze t.b.v. de (zakelijke)
rechtzoekende een financiering kan aanvragen. Ook kunnen er kredietrapporten online opgevraagd worden.

Bij Cardec kunt u o.a. terecht voor:

Kijk op www.cardec.nl voor een compleet overzicht

Cardec: een (financiële) zorg minder !

Deze website is ontwikkeld door: Ontdek CMS