Oorlogsgetroffenen

Bent u vervolgingsslachtoffer of burgeroorlogsslachtoffer of meent u onder één van deze categoriën te vallen, dan kan ons kantoor u behulpzaam zijn bij het opstarten van de procedure.Bent u reeds bij de Pensioen- en Uitkeringsraad vervolgings-slachtoffers 1940-1945 bekend en werd uw aanvraag aldaar afgewezen, dan kan ons kantoor u bijstaan in de verschillende stadia van uw aanvraag.Op ons kantoor is kennis aanwezig op het gebied van de Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers (WUV)en de Wet Uitkeringen Burgeroorlogsslachtoffers (WUBO).

In verband met de overdracht van de uitvoering van de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen aan de Sociale Verzekeringsbank per 1 januari 2011 is er een einde aan de organisatie van de Pensioen- en Uitkeringsraad in zijn huidige vorm gekomen.

Deze website is ontwikkeld door: Ontdek CMS